Spis Powszechny przez Internet - wszystko co powinieneś wiedzieć

Jeszcze przez niecałe 2 miesiące możesz skorzystać z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym przez Internet. Zobacz, jak szybko spisać się online.


Spis powszechny - pytania i odpowiedzi

Po co w ogóle ten Spis?

Pozyskane dzięki spisowi informacje zostaną udostępnione przede wszystkim dla instytucji rządowych i samorządowych. Dzięki temu te drugie będą mogły np. lepiej planować potrzebne inwestycje, co może się pozytywnie przełożyć na życie lokalnej społeczności.

Kogo obowiązuje Spis?

Spis obowiązuje wszystkich pełnoletnich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Do kiedy potrwa Spis?

Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany będzie w następujących etapach:

- od 1.04 do 16.06.2011 r. dostępny będzie samospis internetowy,

- od 8.04 do 30.06.2011 r. przeprowadzane będą przez rachmistrzów wywiady w domach obywateli oraz wywiady telefoniczne.

Czy Spis jest obowiązkowy?

Jest to obowiązek, którego niespełnienie może grozić karą zapłaty nawet do 5 tysięcy złotych (o jej wysokości decyduje sąd). Za podanie fałszywych informacji grozi nam kolejna kara - do dwóch lat pozbawienia wolności.

Jakiego rodzaju pytań możemy się spodziewać?

W spisie będą zebrane dane z takich tematów jak np.: stan i charakterystyka demograficzna ludności, edukacja, aktywność ekonomiczna osób, dojazdy do pracy, źródła utrzymania osób, niepełnosprawność, obywatelstwo, migracje wewnętrzne, migracje zagraniczne, narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne i inne.

Spis powszechny, a dokładniej mówiąc, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, opiera się na metodzie statystycznej i przeprowadzany jest przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ma on na celu uzyskanie demograficznych danych dla Polski, m.in. takich jak aktualna liczba obywateli i liczba gospodarstw domowych. Obecnie przeprowadzany spis jest pierwszym po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej. Dzięki niemu możliwe będzie prześledzenie zmian, które zaszły w naszym kraju od czasu poprzedniego spisu, przeprowadzonego w 2002 roku. Na stronie GUS możemy przeczytać, że "szczególna waga ma być przyłożona do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej".

Spis Powszechny - informacje ogólne

W porównaniu do spisu z 2002 roku, tegoroczny cechuje się znacznie większym wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Dane będą bowiem pozyskiwane nie tylko za pośrednictwem rejestrów administracyjnych oraz wywiadów przeprowadzanych telefonicznie i poprzez bezpośredni kontakt rachmistrza z obywatelem w jego domu. Po raz pierwszy do tego celu zostanie bowiem wykorzystany Internet.

Zobacz również:

  • Recenzja: To coś o nas - Recenzja nowego serialu Netflixa „Łasuch”
  • Joe Biden: cyberwojna doprowadzi do prawdziej wojny. Kogo z kim?

Wspominając o nowoczesnych narzędziach, trzeba również dodać, że rachmistrzowie będą dokonywali spisu przy użyciu specjalnych elektronicznych terminali. Oczywiście wprowadzane do nich dane, będą odpowiednio szyfrowane. GUS sięgnął również po technologię GIS (Geographic Information System - System Informacji Geograficznej), dzięki której rachmistrz będzie miał dostęp do cyfrowych map pozwalających mu w bardzo prosty sposób ustalić, które budynki musi jeszcze odwiedzić. Dodatkowo będzie miał możliwość uzyskania informacji na temat adresów mieszkań wybranego budynku oraz nazwisk osób w nich zamieszkujących.

Janusz Dygaszewicz, dyrektor Centralnego Biura Spisowego GUS, podkreśla, że Polska w odróżnieniu od wielu innych krajów, korzysta jednocześnie aż z czterech różnych metod pozyskiwania danych. Zwraca również uwagę na pozytywne aspekty wykorzystania Internetu.

Pierwszym jest to, że praktycznie w marginalnym stopniu wykorzystywane będą tradycyjne formy, takie jak zapis na papierze. Ponadto, dzięki zaangażowaniu do pracy tak powszechnie dostępnego narzędzia jakim jest Internet, znacząco ograniczono koszty całego procesu statystycznego. Dla porównaniu, w 2002 roku, do pracy zaprzęgniętych było aż 170 tysięcy rachmistrzów. Obecnie liczba ta została okrojona do 20 tysięcy. Dzięki temu udało się zaoszczędzić kilkaset milionów złotych - całkowity koszt spisu 2011 ma wynieść ok. 500 mln zł (koszt spisu z 2002 r. to 660 mln zł).