Spójne projekty ruszyły

Do tej pory spośród 200 wniosków złożonych o dofinansowanie inwestycji z unijnego Funduszu Spójności, Minister Środowiska zatwierdził 40, o łącznej wartości kilkuset milionów euro.

Większość wniosków (prawie 90%) dotyczyło inwestycji z dziedziny gospodarki wodno - ściekowej (30 spośród 40 zatwierdzonych projektów). Z Funduszu Spójności do końca 2006 roku Polska może otrzymać 1,860 mld euro dofinansowania. Razem z pieniędzmi przeznaczonymi na ekologię z funduszy strukturalnych, kwota ta sięgnie nawet 2,5 mld euro. Aby uzyskać dofinansowanie projektu należy mieć 30% środków własnych.

Do 2015 roku Polska musi wybudować bądź zmodernizować ok. 1,2 tys. oczyszczalni ścieków i wybudować 21 tys. km kanalizacji. A aby spełnić do 2015 roku unijne normy ekologiczne nasz kraj powinien zainwestować ok. 42 mld euro.

Zobacz również:

  • Jaki rower elektryczny do 5000 zł - oto najbardziej atrakcyjne oferty [21.03.2022]