Spółka B3System zawarła umowę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Spółka B3System podpisała umowę z MSWiA na dostarczenie, instalację i obsługę serwisową sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach otwierania publicznych punktów dostępu do Internetu w instytucjach kultury. Wartość umowy wynosi 970 412,40 zł brutto.

Instalacja punktów dostępu do Internetu ma objąć biblioteki publiczne i gminne ośrodki kultury zlokalizowane na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego.

Umowa zobowiązuje firmę B3System do świadczenia kompleksowej obsługi serwisowej przez okres 2 lat.