Spontaniczne zakupy

Większość Polaków od czasu do czasu robi nieplanowane zakupy - wynika z badań TNS OBOP.

Zakupy pod wpływem impulsu są domeną ludzi młodych - zdarzają się 88% osób w wieku 15-19 lat i jedynie 46% osób powyżej 60-go roku życia. Częściej spontanicznie kupują osoby pracujące i posiadające wyższe wykształcenie.

Na decyzję o spontanicznym zakupie wpływa najczęściej niska cena produktu (58% wskazań) lub promocja cenowa (50% wskazań), na tej podstawie decyzję podejmują zazwyczaj osoby oceniające swoją sytuację materialną jako złą lub średnią.

Co piąty ankietowany kupuje spontanicznie artykuły, które znajdują się w zasięgu jego ręki - na przykład przy kasie lub skuszony promocją prowadzoną przez hostessę w sklepie. Dla 10% pokusę zakupową stanowi atrakcyjne opakowanie produktu.

Ogółem do spontanicznych decyzji zakupowych przyznaje się 70% ankietowanych, głównie kobiety.


Zobacz również