Sporne rozszerzenie

Jak wynika z badania Eurobarometr przeprowadzonego przez TNS OBOP, 46% Europejczyków popiera ideę rozszerzania Unii Europejskiej, a 42% jest przeciwko.

W badaniu uczestniczyło 30 tys. respondentów z całej Europy. Mieszkańcy Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji są najbardziej przeciwni dalszemu rozszerzaniu Unii, zaś Polacy, Słoweńcy i Grecy są tej idei przychylni.

Nowe kraje członkowskie są bardziej przychylne dalszemu rozszerzaniu UE (popiera 72%) niż kraje dawnej Piętnastki (41%). Najchętniej nowe kraje w Unii widzą Polacy (76%) i Słoweńcy (74%)

Aż 66% ankietowanych uważa, że rozszerzenie Unii zwiększa wsparcie na rzecz rozwoju krajów kandydujących i sprawia, że UE staje się największym podmiotem w światowym handlu (47%). Rozszerzenie jest kojarzone także z nasileniem osiedlania się w Unii pracowników pochodzących z przyszłych państw członkowskich (73%) i nasilaniem przenoszenia miejsc pracy do krajów z tańszą siłą roboczą (75%).

Zdaniem 63% badanych z 25 krajów członkowskich (badanie było przeprowadzane jeszcze przed rozszerzeniem Unii o Bułgarię i Rumunię), dalsze rozszerzenie wzmacnia Unię Europejską politycznie. 71% respondentów uważa, że rozszerzenie wzbogaca różnorodność kulturową Europy i ułatwia rozpowszechnianie się standardów życia i norm unijnych na obszarze Europy (61%). Aż 60% uważa, że rozszerzanie Unii nasila nielegalną imigrację w Europie, a 42%, że obniża standard życia Europejczyków.