Sposób na Internet


Internet w kablu

Wzorem Stanów Zjednoczonych również w Polsce telewizja kablowa coraz częściej zaczyna być wykorzystywana do realizacji przekazów innych niż telewizyjne. Ze względu na parametry sieć kablowa może oferować naprawdę dużą prędkość przesyłania danych (prędkość transferu liczona w Mb/s).

Niestety nadal niewielu użytkowników może się cieszyć Internetem z "kablówki". Chociaż abonentów telewizji kablowej jest stosunkowo wielu, główną przeszkodą pozostaje wciąż niewielka podaż tego typu usług w sieciach CATV.

Internet wymaga łączności dwukierunkowej i dlatego operatorzy telewizji kablowych muszą ponieść spore nakłady finansowe na modernizację istniejących sieci kablowych (dostarczenie odpowiedniego kanału zwrotnego umożliwiającego transmisję danych od klienta). Ponieważ w większości przypadków infrastruktura sieci telewizji kablowych nie jest przystosowana do przesyłania danych w obu kierunkach, to właśnie "najstarsi" abonenci będą mieli najmniejsze szanse korzystania z dostępu do Internetu poprzez sieć CATV. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się mieszkańcy rejonów, w których infrastruktura kablowa dopiero się tworzy. Nowsze instalacje, już w fazie projektowej, zakładają wykorzystanie urządzeń zapewniających dwukierunkową komunikację. Niestety w skali całego kraju, na palcach jednej ręki możemy policzyć tego typu przedsięwzięcia. Należy jednak mieć nadzieję, że w miarę rozwoju rynku sieci telewizji kablowych w Polsce, możliwość podłączenia do Internetu będzie integralną częścią usług oferowanych przez operatorów.

Sekrety WAP-u

Wireless Application Protocol (WAP) to nowy protokół komunikacyjny, zapewniający użytkownikom bezprzewodowych urządzeń łatwy dostęp do różnych serwisów informacyjnych czy też Internetu.

Technologia WAP pozwoli operatorom sieci komórkowych wprowadzić wiele dodatkowych usług. Końcowi użytkownicy otrzymają łatwy dostęp do informacji z dowolnego miejsca za pośrednictwem przenośnych urządzeń - telefonów komórkowych, pagerów, palmtopów i notebooków.

Podstawy działania systemu opartego na WAP są identyczne jak w przypadku telefonii komórkowej. Przenośne urządzenie nadaje drogą radiową sygnały do bramki (WAP gateway) pod warunkiem, że znajduje się w jej zasięgu. Bramka, czyli odbiornik, dekoduje dane i przesyła je do serwerów internetowych. W odwrotną stronę wszystko działa podobnie.

Standard WAP korzysta z języka WML, stanowiącego uproszczoną wersję HTML. Dane mają mniejszą objętość i ich przesyłanie nie trwa długo. Pole zastosowań protokołu WAP jest prawie nieograniczone. Umożliwia korzystanie z różnorodnych serwisów informacyjnych, usług bankowych czy też poczty elektronicznej.

Specyfikacja WAP powstała przy udziale wielu firm z branży IT, zrzeszonych w organizacji Wapforum. Technologię tę można już uznać za światowy standard przesyłania danych przez sieci komórkowe.

Poparcie idei WAP ze strony takich gigantów jak Nokia, Ericsson, Motorola czy Microsoft pozwala mieć nadzieję na jej szybkie upowszechnienie. Pierwsze testy technologii WAP w Polsce prowadzi Plus GSM.

Dostęp do Internetu przez sieć telewizji kablowej wymaga instalacji specjalnego modemu kablowego oraz doprowadzenia do budynku instalacji kablowej, zapewniającej dwukierunkową transmisję. Często zamiast instalacji kosztownych modemów kablowych w każdym komputerze wykorzystuje się zwykłe karty sieciowe, tworząc w obrębie budynku sieć LAN podłączoną następnie do jednego modemu centralnego. Wymaga to doprowadzenia od- dzielnej instalacji sieciowej, niezależnej od "gniazdek telewizyjnych". Taki rodzaj przyłączeń realizowany jest w tych blokach, w których z usługi chce skorzystać większa liczba klientów. Realna przepustowość całej sieci np. w Aster City wynosi ok. 30 Mb/s, natomiast użytkownik indywidualny otrzymuje do dyspozycji pasmo rzędu 100 kb/s.

Koszty instalacji wahają się w granicach kilkuset złotych. Cena wariantu z jednym centralnym modemem w bloku jest zawsze niższa niż w przypadku indywidualnej instalacji modemu kablowego. W Aster City instalacja zbiorcza (modem centralny) kosztuje użytkownika niecałe 500 zł, do tego dochodzi cena karty sieciowej (od 80 zł). Oczywiście w tym wypadku niezbędne jest także zebranie minimalnej liczby chętnych do korzystania z usługi. Wykorzystanie modemu indywidualnego jest już trochę droższe. Przyłączenie kosztuje 549 zł, natomiast zakup odpowiedniego modemu kablowego to wydatek rzędu kilkuset złotych. Miesięczny abonament za korzystanie z Internetu wynosi 100 zł i jest on niezależny od czasu surfowania czy generowanego w sieci ruchu. Klienci, którzy wykupili również pakiet programów telewizyjnych, płacą 80 zł miesięcznie.

W ramach abonamentu użytkownik otrzymuje 30 MB przestrzeni dyskowej na serwerze firmy i konto poczty elektronicznej.

Bity i bajty w eterze

Idea przesyłania danych za pomocą fal radiowych wykorzystywana jest już od dość dawna. W Polsce ten sposób wymiany informacji stosują przede wszystkim duże firmy oraz instytucje, które mają wiele regionalnych oddziałów (np. banki). Mało prawdopodobne wydaje się, aby taki rodzaj dostępu do Internetu mógł zdobyć klientów wśród użytkowników indywidualnych. Barierą są tu koszty instalacji, a także konieczność uzyskania zezwoleń na używanie odpowiednich częstotliwości fal.

Koszt zestawienia szybkiego łącza radiowego (tzw. radiolinii) to kwota rzędu 10 000 dolarów, do której dodać trzeba jeszcze miesięczny abonament. Dużo tańsza jest komunikacja za pomocą tzw. radiomodemów, ale i w tym przypadku jest to wydatek kilku tysięcy złotych, na początek. Usługami tego typu w Polsce zajmuje się kilka firm, lecz żadna z nich nie kieruje swojej oferty bezpośrednio do odbiorców indywidualnych.