Sposób na Internet


Twoja komórka

Sposób na Internet

Przykładowe koszty dostępu do Internetu z wykorzystaniem łączy komórkowych

Możliwość ciągłego korzystania z usług internetowych chcą mieć także użytkownicy będący w ruchu. W szczególności dotyczy to osób używających Sieci w pracy zawodowej, dla których dostęp do poczty elektronicznej czy WWW nie jest wygodą, lecz koniecznością. Mobilni użytkownicy nadal nie mają zbyt wielkiego wyboru metod dostępu do Sieci. Obecnie jedynym sposobem jest skorzystanie z usług operatora telefonii komórkowej działającej w systemie GSM lub DCS. Najmniej wygodnym rozwiązaniem jest kupno odpowiedniego kabla łączącego telefon komórkowy z komputerem oraz niezbędnego oprogramowania. Koszt takiego rozwiązania wynosi kilkaset złotych, należy jednak zaznaczyć, że nie każdy aparat telefoniczny umożliwia tego typu połączenie. Innym rozwiązaniem jest zakup modemu PC Card (PCMCIA) i połączenie go z telefonem.

Użytkownicy telefonów komórkowych mogą także kupić specjalną kartę do notebooka, Phone Card, działającą jako samodzielny, komórkowy modem, który nie wymaga połączenia z żadnym aparatem. Bardziej zamożni entuzjaści "ruchomego Internetu" mogą korzystać z urządzeń typu Nokia Communicator - palmtopów zintegrowanych w jednej obudowie z telefonami. Ceny takich produktów wahają się w granicach od 2 000 do 3 000 złotych, ale wygoda użytkowania oraz możliwość ciągłego dostępu do Sieci przemawia właśnie za takim rozwiązaniem.

Największym ograniczeniem przesyłania danych przez sieć komórkową jest szybkość transferu - na poziomie 9,6 kb/s. Wynika to z dosyć wąskiego pasma transmisji przyjętego dla komórek. Niektóre firmy wprowadzają w Europie systemy umożliwiające transmisję danych z prędkością 33,6 kb/s, ale nie wiadomo, kiedy te rozwiązania będą dostępne w naszym kraju. Jeśli chodzi o korzystanie z samej poczty elektronicznej, to telefon komórkowy dobrze odgrywa swoją rolę. Pewną namiastką takiej usługi jest również możliwość przesyłania krótkich wiadomości (SMS - Short Messaging System[MK2]). Wysyłanie i odbiór ich nie wymaga podłączenia telefonu do Internetu, głównym ograniczeniem jest jednak wyłącznie tekstowa forma informacji oraz niewielka objętość. Poczta elektroniczna via GSM nie ma takich ograniczeń, a mała prędkość transferu danych nie stanowi drastycznych ograniczeń, gdyż objętość wiadomości typu e-mail, zwykle nie jest zbyt duża. Ostatnio operatorzy właśnie tę usługę internetową wysuwają na pierwszy plan swoich akcji marketingowych. Na rynku polskim zarówno Plus GSM, Idea, jak i ERA GSM oferują sieciowe numery dostępowe. Abonenci po aktywacji (wykupieniu) dodatkowej usługi komunikacji z siecią Internet mogą przebywać online za cenę kilkudziesięciu groszy za minutę.

Bezprzewodowa przyszłość

Technologie kablowe, jak na razie, "trzymają się mocno". Przyszłość wydaje się jednak należeć do łączności bezprzewodowej. Rynek korporacyjny zaczyna już dostrzegać zalety przesyłania danych bez potrzeby wykorzystania tradycyjnego okablowania. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie transmisji radiowej czy w podczerwieni, pozwalają uzyskać szybkość transferu rzędu 622 Mb/s, a nawet 1 Gb/s. Coraz częściej takie rozwiązania wydają się - z ekonomicznego punktu widzenia - znacznie korzystniejsze niż sieci tradycyjne.

Firma, która w jednym wieżowcu ma biura na pierwszym i ostatnim piętrze, aby połączyć te pomieszczenia, musiałaby przeprowadzić kable przez cały gmach. Rozwiązaniem podobnych problemów będzie zapewne zastosowanie bezprzewodowych sieci LAN. Firma Lucent Technologies oferuje dwa niewielkie moduły nadawczo-odbiorcze, które zamontowane na zewnętrznych ścianach budynku, umożliwiają laserową komunikację z prędkością, bagatela, 10 Gb/s (technologia WaveStar OpticAir). Twórcy pomyśleli oczywiście o zabezpieczeniu systemu przed czynnikami zakłócającymi, takimi jak niedogodne warunki pogodowe czy przelatujące ptaki zasłaniające wiązkę sygnału. Inni producenci także promują własne bezprzewodowe rozwiązania, np. WL (Wireless LAN) Compaqa, przeznaczone do budowy wewnętrznej sieci lokalnej za pomocą radiowych modemów i dowolnej ilości specjalnych urządzeń dostępowych.

A co z użytkownikami indywidualnymi?

Rynek telefonów komórkowych, palmtopów czy notebooków, cechuje się wielką dynamiką wzrostu. Jest to sygnał, iż konsumenci chcą mieć możliwość łatwego i szybkiego komunikowania oraz dostępu do informacji. Niedługo producenci z branży IT zaoferują nam wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, dokonanie transakcji bankowej czy przeglądanie zasobów WWW przez telefon komórkowy zgodny ze standardem WAP. Wkrótce w każdym miejscu i o każdej porze będziemy mogli korzystać z większości usług i serwisów sieciowych. Wizja permanentnego i natychmiastowego dostępu do Internetu nie wydaje się już zbyt odległa. Dopiero wtedy świat stanie się prawdziwą globalną wioską. Czy przewidywania te za daleko wybiegają w przyszłość? Chyba nie. Przez jakiś czas będziemy jeszcze używać starych technologii, lecz jest pewne, że odejdą one wkrótce do lamusa.