Sposób na zysk

Najbardziej efektywną drogą do osiągania zysków z działalności sieciowej jest łączenie marketingowych funkcji stron WWW z bezpośrednią sprzedażą produktów i usług online.

Ostatni raport firmy ActivMedia, zatytułowany "Real Numbers Behind Net Profits 2000", stwierdza, że najbardziej efektywną drogą do osiągania zysków z działalności sieciowej jest łączenie marketingowych funkcji stron WWW z bezpośrednią sprzedażą produktów i usług online.

Stosunek wartości sprzedaży bezpośredniej online do zyskowności witryny WWW jest najbardziej jednoznaczny w przypadku przedsięwzięć typu business-to-consumer. 64% firm typu B2C przynoszących zyski prowadzi sprzedaż bezpośrednią w Internecie, a 64% firm medialnych prowadzących działalność online (portale, serwisy informacyjne) sprzedaje produkty i usługi bezpośrednio w sieci.

Raport firmy ActivMedia podaje także, że firmy świadczące usługi internetowe w zdecydowanie mniejszych stopniu angażują się w sprzedaż bezpośrednią online, a zyski czerpią przede wszystkim z pośredniej działalności marketingowej na swojej witrynie. 43% spośród tych firm zajmuje się sprzedażą bezpośrednią online, w porównaniu z 48% ograniczającymi się jedynie do pośredniej sprzedaży lub marketingu poprzez stronę WWW.


Zobacz również