Sprawdź swój iloraz

Jeśli chcesz potwierdzić swoje domysły o swojej ponadprzeciętnej inteligencji, możesz skorzystać z programu Test Your IQ. Jest to zestaw testów w języku angielskim, pozwalających ocenić nasze IQ.

Poszczególne pytania wymagają różnych umiejętności - w jednych należy wybrać liczbę pasującą do podanego ciągu liczb, a w innych uzupełnić zestaw figur geometrycznych o brakujący element tworzący logiczną całość z pozostałymi. Po przeprowadzeniu testu, na którego rozwiązanie masz 30 minut, program poda osiągnięty przez nas wynik oraz wyświetli prawidłowe odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem.

Zawiera również obszerny materiał opisujący naukowe podstawy badania inteligencji oraz historię powstania testów. Program jest dostępny w wersji shareware (jedno uruchomienie).

Plik do pobrania:

http://www.pcworld.pl/ftp/program.asp?sys=pc&id=1361