Sprawozdawczość pod lupą

Ponad połowa firm amerykańskich potrzebuje 5 dni na zamknięcie ksiąg. Głównym powodem wydłużania cyklu zamknięcia ksiąg jest szerokie wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych - stwierdza raport Ventana Research.

Ventana Research zrealizował badanie wśród 200 amerykańskich firm poświęcone dwóm zagadnieniom: raportowaniu finansowemu oraz poprawie wydajności w zamykaniu i konsolidacji ksiąg. Oto ważniejsze ustalenia:

@ 80% respondentów twierdzi, że traci część ważnych informacji z raportów okresowych.

@ Podstawowej informacji, którą tradycyjnie gromadzą firmy, jest w bród. Pracownicy mają jednak problemy z uzyskaniem użytecznej informacji, która pomogłaby im w poprawie wydajności. Główne wskaźniki dotyczące prognozowanej wydajności firmy czy działu nie są dostępne dla ponad 50% ankietowanych.

@ Dla 57% firm zamknięcie ksiąg wymaga 5 dni. 73% uważa jednak, że powinno to zajmować nie więcej niż cztery dni.

@ Arkusze kalkulacyjne są głównym źródłem wydłużania cyklu zamknięcia ksiąg. Mniej niż 10% firm wyeliminowało swoją zależność od arkuszy kalkulacyjnych, często uzupełniających procesy konsolidacji i raportowania głównych działań jak przeliczanie kursów.

@ Około połowy firm, które ograniczyły wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych zdołało dopwrowadzić do zamykania ksiąg w 4 dni lub szybciej; dla porównania udało się to tylko 27% firm, które szeroko stosują arkusze kalkulacyjne. Ventana szacuje, że ograniczenie użycia arkuszy podnosi czas zamknięcia o 20%.