Sprzeczne prognozy

Rząd nie jest zgody co do prognoz wzrostu gospodarczego na 2004 rok - minister gospodarki, pracy i polityki społecznej jest bardziej optymistyczny od ministra finansów.

Wicepremier Jerzy Hausner potwierdził wcześniejsze rządowe prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego na przyszły rok, określając jego wysokość na 5%, jednak w tym samym czasie wiceminister finansów, Halina Wasilewska - Trenkner stwierdziła, że wzrost PKB wyniesie tylko 4,5%.

Prognozy Ministerstwa Finansów są zgodne z prognozami analityków, którzy twierdzą, iż przewidywania 5-proc. wzrostu gospodarczego w 2004 roku są zbyt optymistyczne.

W tym roku tempo wzrostu gospodarczego ma przekroczyć 3%, wobec 1,4% w roku 2002. W II kw. br. wzrost PKB wyniósł - wg. szacunków Ministerstwa Finansów 2,9% do II kw. 2002 r.