Sprzedaż akcji TP S.A.

Konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding przejmuje 35% akcji Telekomunikacji Polskiej S.A.

Na mocy podpisanej wczoraj umowy konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding stało się właścicielem 35% akcji Telekomunikacji Polskiej SA. Kupujący zapłacą 18,6 miliarda złotych, co daje w przeliczeniu 38 złotych za jedną akcję polskiego operatora. Pieniądze z przeprowadzanej transakcji wpłyną do państwowej kasy już we wrześniu i mają być przeznaczone głównie na wspomaganie reformy ubezpieczeń społecznych.

Przedstawiciele konsorcjum uzgodnili, że akcje Telekomunikacji Polskiej dalej będą notowane na warszawskiej giełdzie. Zagwarantowali też, że przez najbliższe 40 miesięcy nie zredukują zatrudnienia - w tej chwili w TP SA pracuje prawie 70 tysięcy osób. Konsorcjum zapowiedziało realizację planu inwestycyjnego, dzięki któremu przez dynamiczny rozwój telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu TP S.A. będzie mogła zachować swoją wiodącą pozycję na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding ma zainwestować w TP S.A. 27 miliardów złotych, z czego 20 miliardów przed końcem 2005 roku. Umowa przewiduje możliwość zakupu przez konsorcjum kolejnych 10% akcji TP S.A. przed końcem lipca przyszłego roku i 6% w publicznej ofercie, która będzie ogłoszona przed końcem września 2001 roku i obejmie minimum 14% akcji firmy.


Zobacz również