Sprzedaż długu - czy jest to dobre rozwiązanie?

Przedsiębiorcy coraz częściej mają problemy wynikające z nieregularnego wpływu środków z tytułu wystawionych faktur. Jednym ze sposobów na szybkie upłynnienie długu jest jego sprzedaż. Proces ten może być prowadzony regularnie w ramach faktoringu, a także w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Firmy korzystają z tego rozwiązania zarówno w przypadku należności wymagalnych, jak i niewymagalnych. Na usługi firm faktoringowych decydują się wierzyciele, którzy mieli problemy z zachowaniem dyscypliny płatniczej przez odbiorców, bądź nie mogących zaoferować im długich terminów płatności. Dla wielu firm utrzymywanie zamrożonego kapitału stanowi znaczne utrudnienie w realizacji własnych celów.

Sprzedaż należności może szybko poprawić kondycję finansową przedsiębiorstwa. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, aby zrealizować to założenie jest udokumentowanie istnienia i bezsporności długu. Jeśli nie posiadamy dokumentów bezwzględnie to potwierdzających, wówczas warto rozważyć zlecenie windykacji. Taka usługa przeważnie jest tańsza, a efekt podjętych działań jest taki sam - odzyskanie zamrożonego kapitału. Windykacja jest prowadzona bez względu na brak współpracy ze strony dłużnika (np. jeśli próbuje on bezzasadnie podważyć wierzytelność). W takich przypadkach, firma windykacyjna przeprowadza w imieniu klienta proces sądowy o nakaz zapłaty i doprowadza do zakończenia sprawy.

Rozwiązaniem łączącym zalety zarówno windykacji, jak również sprzedaży wierzytelności, jest windykacja z opcją zaliczkowego finansowania przyszłych spłat od dłużnika. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo otrzymuje potrzebną mu gotówkę bezpośrednio po podpisaniu umowy, a firma windykacyjna konsekwentnie prowadzi działania, bez względu na mnożenie zarzutów przez dłużnika.

Podczas podejmowania decyzji o sprzedaży długu należy określić priorytet firmy. Jeżeli dla optymalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa konieczne jest szybkie pozyskanie środków obrotowych - sprzedaż długu jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli jednak czas nie jest czynnikiem decydującym, można rozważyć podjęcie alternatywnych działań, np. windykacji. Dodatkowo, warto także zapoznać się z ofertą firm specjalizujących się w obrocie wierzytelnościami i windykacji - zwłaszcza, jeżeli firma ma problem z trudno ściągalnymi należnościami.

Michał Kolmasiak jest Wiceprezesem Zarządu spółki Pragma Inkaso S.A.