Sprzedaż w górę, bezrobocie w dół

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w sierpniu br. wzrosła w ujęciu rocznym o 6,6%, natomiast bezrobocie spadło w sierpniu do 11,3% wobec 11,4% w lipcu br.

W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 1,6%. W lipcu br. sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,9% rok do roku. Najszybciej w skali rocznej sprzedaż rosła w działach: meble, RTV, AGD (o ponad jedną trzecią), oraz samochody, motocykle, części zamienne (o ponad 23%). Spadek sprzedaży odnotowano w działach "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - o 12,8% oraz w branży żywność, napoje, wyroby tytoniowe - o niecałe 2%.

GUS podał również najnowsze dane o stopie bezrobocia, które w sierpniu br. wyniosło 11,3% wobec 11,4% w lipcu. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (18%), zachodniopomorskim (15%) i kujawsko-pomorskim (14,7%), lubuskim i podkarpackim (po 14,5%). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (8,4 %), mazowieckim (9%), śląskim (9,2%) oraz małopolskim (9,4%).

W końcu sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 1,8 mln bezrobotnych, było to o 0,7% mniej niż w lipcu i o 111 tys. więcej niż rok wcześniej.

Z danych GUS-u wynika, że na koniec sierpnia br. 508 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 45,7 tys. pracowników, w tym 27 tys. osób z sektora publicznego. Przed rokiem były to odpowiednio 453 zakłady oraz 40,6 tys. pracowników, w tym 15,1 tys. osób z sektora publicznego. Natomiast do urzędów pracy pracodawcy zgłosili w ubiegłym miesiącu 87,9 tys. ofert pracy (wobec 90,4 tys. w lipcu i 78,9 rok wcześniej).

W przemyśle wydajność pracy od stycznia do sierpnia br. była o 12% wyższa niż w analogicznym okresie 2009 roku, przy czym zatrudnienie było niższe o 1,4%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 4,7%.