Średnie firmy mają lojalnych pracowników

Najbardziej zadowoleni ze swojej pracy, zmotywowani i lojalni są pracownicy firm usługowych średniej wielkości - wynika z badań TNS OBOP.

TNS OBOP opracowuje Indeks Zaangażowania Pracowników TRI*M (jest to badanie służące zarządzaniu satysfakcją i motywacją pracowników, 3xM, czyli Measuring, Managing, Monitoring). Jest to standardowa miara, odzwierciedlająca poziom ogólnej satysfakcji pracowników w firmie. Indeks może przybierać wartość od -65 do +135 punktów. Uwzględnia także poziom motywacji i lojalności.

Największą wartość indeksu (od 87 do 104 punktów) uzyskały firmy średniej wielkości, firmy duże często osiągało wynik poniżej 60 punktów. Najlepiej w pozyskiwaniu zaangażowania pracowników radzą sobie firmy z branży usługowej, nieco gorzej z produkcyjnej i handlowej, najsłabiej zaś instytucje publiczne.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach programu "Inwestor w Kapitał Ludzki", zorganizowanego przez Instytut Zarządzania.


Zobacz również