Średniookresowy wzrost z dużym długiem

Średniookresowa strategia finansów publicznych ogłoszona przez rząd zakłada wzrost gospodarczy i jednocześnie wzrost deficytu budżetowego w przyszłym roku.

Strategia ma prowadzić do przyjęcia przez Polskę waluty euro w 2008 roku i uchronić nasz kraj przed zapaścią finansów publicznych. Jednak zawiera założenie, że w przyszłym roku deficyt budżetowy wzrośnie do 45,5 mld zł (na ten rok planowany jest w wysokości 38,7 mld zł). Do 2007 roku deficyt ma spadać, aż do wartości 2,6% PKB.

Ogłoszona strategia zakłada wzrost gospodarczy w tempie 5-proc. w 2004 roku i 5,6-proc. w latach następnych. Dług publiczny zaś ma oscylować wokół 60% PKB.

30 września br. wicepremier Jerzy Hausner zamierza przedstawić plan racjonalizacji wydatków publicznych.