Średniowieczny rządca

Plan wydawniczy firmy GOD na rok 2001 został uzupełniony ciekawą grą strategiczną Stronghold.

Wprost z siedziby firmy wydawniczej Gathering of Developers nadeszły informacje, dotyczące pojawienia się gry Stronghold. Ma ona łączyć elementy ekonomii z przymiotami właściwymi strategiom czasu rzeczywistego. Autorzy umożliwią graczom przeniesienie się w czasy średniowieczne i objęcie funkcji wielkiego właściciela ziemskiego w wybranej części Europy. W każdym z 20 dostępnych scenariuszy głównym zadaniem gracza będzie lokacja nowych i modernizacja wcześniej założonych osad ludzkich. Oczywiście na początku należy rozpocząć od prostych zabudowań wiejskich, ale wraz z napływem ludności trzeba będzie wznosić bardziej zaawansowanych budowli. Kryte strzechą chaty zamienimy na eleganckie kamienice, które zostaną otoczone pasem murów obronnych.

Jednak nie tylko rozbudowa i administrowanie zasobami zapewni sukces. Równie istotne będzie wystawienie odpowiednio licznej armii i wyposażenie jej w odpowiedni sprzęt (w tym także machiny oblężnicze do szturmowania miast nieprzyjaciela). Warto zaznaczyć, że autorzy planują wykorzystanie znanych z historii zasad systemu feudalnego - miasta i wsie mają być połączone skomplikowanym systemem zależności. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w pracach produkcyjnych biorą udział fachowcy odpowiedzialni za trzy części serii Caesar i obie edycje Lords of the Realm. Zapowiedzi głoszą, że premiera Stronghold odbędzie się na jesieni 2001 r.


Zobacz również