Śremskie żeliwa

To biznes stary, pamiętający jeszcze narodziny kapitalizmu. Bywa opłacalny. Odlewnia Żeliwa w Śremie stosuje metody zarządzania, czyniące zeń mistrza w branży.

To biznes stary, pamiętający jeszcze narodziny kapitalizmu. Bywa opłacalny. Odlewnia Żeliwa w Śremie stosuje metody zarządzania, czyniące zeń mistrza w branży.

Śremskie żeliwa

Danuta Glanc, dyrektor finansowy Odlewni Żeliwa w Śremie

O dlewnia ma ponad 270 klientów, powstaje w niej ponad 2500 produktów rocznie. Czy produkcja konkretnego odlewu i dla określonego klienta jest opłacalna - dzisiaj i perspektywicznie?

Zobacz również:

  • Ważne zmiany w Apple! Nowy kluczowy produkt i zmiana prezesa
  • Trzęsienie ziemi w Intel - zmiana CEO przez procesory Apple M1?

"Cały czas myślimy, jak działać lepiej, co jeszcze usprawnić, jaką słabość wyeliminować" - mówi Danuta Glanc, dyrektor finansowy Odlewni Żeliwa w Śremie. Aby dowiedzieć się, na jakich klientów i jakie produkty postawić, przeanalizowano historię kontaktów z klientami, w tym zmian cen, określono satysfakcjonujący wynik na produkcji dla

Śremskie żeliwa

Zarząd Odlewni w Śremie ocenia, że w 2003 r. dzięki zmianom w zarządzaniu rentownością uzyskano efekt wartości 2 mln zł.

każdego klienta i dla każdego wyrobu, oceniono przyczyny złej rentowności (np. przyczyny technologiczne, nieodpowiedni poziom cen, struktura asortymentu itd.).

O powodzeniu przesądziło uczynienie z ustalania satysfakcjonującego wyniku na sprzedaży dla każdego klienta stałego ważnego mechanizmu funkcjonowania firmy, a nie jednorazowego czy doraźnie podejmowanego działania. Wypracowano model oceny wyniku. "Zespół ds. Rentowności stale (zbiera się co tydzień) analizuje - w oparciu o ten model - dane, które automatycznie są rejestrowane w systemie pod tym kątem, i podejmuje decyzje o zmianach technologicznych, cenowych, produktowych i innych" - mówi Danuta Glanc.

Śremskie żeliwa

W 2004 r. dzięki zebranym informacjom szybko zareagowano...

Śremskie żeliwa

...na gwałtowne dla odlewnictwa zmiany warunków zewnętrznych.