Środowisko Eiffel dla programistów

EiffelStudio 6.0 jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym dla języka Eiffel. Aplikacja działa pod wieloma systemami operacyjnymi, m.in. w Windows, Linux i Mac OS X.

Oprócz edytora tekstowego, jego głównym składnikiem pakietu jest wydajny kompilator, który konwertuje napisany kod źródłowy z języka Eiffel do C. Dzięki temu programy stworzone w EiffelStudio 6.0 mają porównywalne osiągi do tych, napisanych bezpośrednio w C lub C++. Narzędzie zawiera również zintegrowany mechanizm sprawdzania błędów w kodzie.

Program posiada dobrze zaprojektowany graficzny interfejs, w którego skład wchodzi także przeglądarka bibliotek oraz narzędzie do modelowania struktury obiektów (UML i BON). Aplikacja używa inteligentnego systemu zarządzania plikami tymczasowymi, minimalizując wykorzystanie pamięci operacyjnej podczas pracy.

EiffelStudio 6.0 może pracować pod systemami Windows, Mac OS X (procesor Intel lub PPC), Linux, FreeBSD, a nawet VMS. Oprogramowanie udostępniane jest na licencji GPL. Więcej informacji uzyskać można na stronie programu.