Stabilna Japonia

Japońska gospodarka będzie rosła w tym roku w tempie 1,6% - wynika z prognoz OECD.

Dobre, stabilne rokowania dla Japonii oznaczają mniejsze ryzyko recesji dla całej Azji. PKB Japonii wzrośnie o 1,6% w tym roku, zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami analityków.

W 2007 r. gospodarka japońska wzrosła o 2,1%, a w 2009 roku spodziewany jest wzrost na poziomie 1,8%. Duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego będzie miał eksport.

Eksperci podkreślają jednak, że gospodarka japońska musi się zmierzyć z kilkoma wyzwaniami, w tym z wciąż nękającą ją deflacją, rosnącym zadłużeniem publicznym i powiększającym się rozwarstwieniem społecznym.


Zobacz również