Stabilna Polska

Węgry i Polska to kraje - pośród rynków wschodzących - najbardziej stabilne pod względem ekonomicznym.

Jak wynika z raportu Lehman Brothers i Eurasia Group, firmy analizującej ryzyko polityczne, Węgry są krajem najstabilniejszym ekonomicznie i politycznie krajem, w 100-punktowej skali uzyskały 79 punktów. Na drugim miejscu znalazła się Polska – nasza stabilność wzrosła nieznacznie od ubiegłego roku i wynosi 73 punkty. Na kolejnych pozycjach indeksu znalazły się Meksyk, Tajlandia, Bułgaria, Południowa Afryka i Chiny. Listę zamykają Wenezuela, Azerbejdżan i Nigeria.

Indeks stabilności politycznej i ekonomicznej próbuje mierzyć zdolność państwa do przeciwstawienia się kryzysom i unikania ich.


Zobacz również