Stabilna inflacja

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w marcu br. inflacja w strefie euro wyniosła 2,2% w skali rok do roku, wobec 2,3% w lutym.

Miesiąc do miesiąca inflacja wyniosła w marcu br. 0,6%, po lutowym wyniku 0,3%. Inflacja bazowa w ujęciu rocznym wyniosła 1,3% wobec 1,2% miesiąc wcześniej, a miesiąc do miesiąca 0,7%.

W krajach unijnej Piętnastki inflacja rok do roku wyniosła w marcu 2,1%, wobec 2,2% w lutym br.

We wszystkich 25 krajach unijnych w marcu inflacja rok do roku wyniosła 2,1%, wobec 2,2% w lutym. Miesiąc do miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły o 0,5%.