Stabilna praca prezesa

W 2008 roku mimo ogromnych zawirowań na rynku, spadku cen akcji, wzrostowi bezrobocia i bankructwom, rotacja wśród najwyższej kadry menedżerskiej z firm z USA i Europy spadła - wynika z badania Booz & Company.

W ubiegłym roku kadra menedżerska okazała się dość odporna na kryzys. Rotacja wzrosła w skali światowej w niewielkim stopniu, z 13,8% w 2007 roku do 14,4% w 2008 r., a w USA i w Europie - spadła.

W 2,5 tys. największych giełdowych spółek na świecie raport opisuje 361 zmian na stanowiskach prezesów, z czego 180 były to zmiany planowane (w związku z przejściem na emeryturę, chorobą lub wcześniej zapowiadanymi zmianami), 127 to zmiany wymuszone (rada nadzorcza zwolniła CEO z powodu złych wyników finansowych, uchybień etycznych etc), a 54 zmiany nastąpiły na skutek transakcji fuzji i przejęć. Dla porównania w 2007 roku ze swoich foteli odeszło 346 prezesów, z czego 169 zgodnie z planem, 106 zostało zwolnionych, a 71 w wyniku fuzji.

Tegoroczna edycja badania Booz & Company po raz pierwszy pokazuje portret nowej klasy CEO. Badanie było przeprowadzane od 1995 roku. Rośnie wiek nowych prezesów - do 52,9 roku. Odchodzący prezesi są statystycznie coraz starsi - w 2008 r. w USA i Europie opuszczali biura w wieku odpowiednio 59,4 i 57,2 lat. Dla porównania prezesi z Japonii odchodzą ze stanowisk średnio w 63. roku życia. Średnia długość piastowania stanowiska prezesa w USA to 7,9 roku.

W ubiegłym roku niemal co piąty prezes przychodzący lub odchodzący z posady posiadał wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku.

Wśród nowomianowanych prezesów 24% stanowią osoby przychodzące spoza firmy, zaś 15% spośród mianowanych na to stanowisko pracowników spółki było tam nie dłużej niż 3 lata. Wielu CEO ma międzynarodowe doświadczenie, jednak większość urodziła się i wychowała w krajach, w których ich firmy mają siedziby główne.

Do najbardziej niestabilnych pod względem zatrudnienia na najwyższych stanowiskach należał w ubiegłym roku sektor usług finansowych. W 18% spośród 578 firm biorących udział w badaniu zmienił się prezes, z czego połowa została zwolniona. Również w sektorze energetycznym na samej górze nastąpiły poważne zmiany - aż 18% prezesów straciło posady.