Stabilne Kexi

Ukazało się stabilne wydanie (oznaczone numerem 0.9), programu Kexi - aplikacji do tworzenia baz danych i do zarządzania danymi.

W najnowszej wersji wprowadzono oficjalnie obsługę formularzy, pojawiły się duże rozszerzenia w obsłudze baz danych na serwerach, sposób obsługi tabelarycznego widoku danych jest teraz podobny do sposobu obsługi widoku formularza, co ułatwia korzystanie z programu.

Najnowsza wersja umożliwia również migrację danych i projektów z istniejących źródeł danych (SQLite, MySQL, PostgreSQL) oraz import plików Microsoft Access (MDB) przez opcjonalna wtyczkę (tylko odczyt).

Więcej informacji

http://www.kexi-project.org


Zobacz również