Stabilne bezrobocie

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w styczniu br. stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 8,5%, podobnie jak miesiąc wcześniej. Tradycyjnie najwyższe bezrobocie odnotowano w Polsce.

W Polsce stopa bezrobocia w styczniu 2006 r. według kryteriów unijnych wyniosła 17,2%. Wysokie bezrobocie panowało również na Słowacji - 15,8%.

W krajach strefy euro średnia stopa bezrobocia wyniosła w styczniu br. 8,3% (po uwzględnieniu czynników sezonowych), bez zmian wobec grudnia. Najwyższy odsetek osób bez pracy odnotowały Niemcy - 9,1% i Francja - 9,2%, a najniższy Irlandia - 4,3%.