Stabilne nastroje

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez CBOS, opinie Polaków o sytuacji w kraju zmieniły się w październiku w porównaniu z wrześniem br. tylko nieznacznie.

Jak podało Centrum Badania Opinii Społecznej, 25% ankietowanych w październiku br. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza ku dobremu. Jest to o 2 punkty proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Aż 62% respondentów uważa, że sytuacja zmierza w złym kierunku (wzrost o 2 punkty proc).

Pogorszyła się ocena sytuacji politycznej w Polsce. 64% ankietowanych uznaje ją za złą (wzrost o 5 punktów proc. w porównaniu z wrześniem), zaś pozytywnie ocenia jedynie 4% respondentów.

38% badanych ocenia stan gospodarki jako przeciętny, 10% jako dobry, 48% jako zły.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 1-4 października br. na reprezentatywnej próbie 988 dorosłych Polaków.