Stabilne nastroje ekonomiczne

Opracowywany przez Pentor wskaźnik klimatu konsumenckiego Penkon w marcu br. nie zmienił się znacząco w porównaniu z lutym.

O jeden punkt procentowy wzrósł w stosunku do lutego wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw domowych, zaś wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) spadł o jeden punkt procentowy.

Wskaźnik klimatu konsumenckiego (Penkon) wzrósł o 0,1 punktu procentowego.

Z badań Pentoru wynika, że 54% społeczeństwa stanowią osoby negatywnie oceniające obecną sytuację ekonomiczną Polski (pesymiści, sfrustrowani, zrezygnowani). Pozytywnie sytuację gospodarczą naszego kraju odbiera 46,1% respondentów (optymiści, usatysfakcjonowani).

Rośnie wiara Polaków w siłę złotówki - zdaniem 51% nasza waluta zyskuje na wartości, a tylko zdaniem 27% traci.


Zobacz również