Stabilni jak przed rokiem

Lehman Brothers i Eurasia Group przedstawiły kolejne wartości indeksu stabilności politycznej i ekonomicznej krajów rozwijających się. Polska plasuje się, podobnie jak przed rokiem, na drugim miejscu.

Wskaźnik ma za zadanie odzwierciedlać zdolność państwa do przeciwstawienia się kryzysom i jakość środków wykorzystywanych do zapobiegania im. Czynniki polityczne to 60% składowych budujących indeks; pozostała część wskaźnika budowana jest w oparciu o zmienne ekonomiczne.

Najlepiej w tegorocznym zestawieniu wypadły Węgry: kraj te podobnie jak przed rokiem uzyskał 80 punktów w 100-stopniowej skali. Zaraz za Węgrami uplasowała się Polska, która nieznacznie poprawiła swój ubiegłoroczny wynik, uzyskując 72 punkty. Niemal identyczny wynik odnotował - przy znacznej poprawie ubiegłorocznych wyników - Meksyk. Największy spadek odnotowała w zestawieniu Brazylia, na co wpływ miała najprawdopodobniej negatywna ocena bezwzględnego zwycięstwa w ostatnich wyborach prezydenta Luiz Inácio "Lula" da Silva, wywodzącego się ze związków zawodowych, "brazylijskiego Wałęsy". Po raz pierwszy w zestawieniu pojawiły się Chiny, które uplasowały się w połowie stawki, wyprzedzając m.in. Rosję, Turcję i Egipt.