Stagnacja na rynku pracy

Według Bureau for Investments and Economic Cycles, od kilku miesięcy widoczna jest stagnacja na polskim rynku pracy, a w najbliższych miesiącach raczej nie nastąpi gwałtowne ożywienie.

W listopadzie br. obliczany przez BIEC Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł. Oznacza to możliwość dalszego wzrostu bezrobocia w najbliższych miesiącach. We wrześniu i październiku 2003 r. stopa bezrobocia spadła, w listopadzie - wzrosła, ale zmiany te miały charakter głównie sezonowy. Według BIEC, po wyeliminowaniu czynników sezonowych stopa bezrobocia pozostawała w omawianym okresie stabilna i wynosiła 17,8%.

Wskaźnik Rynku Pracy ma pięć składowych i w listopadzie br. trzy spośród nich wskazują na wzrost stopy bezrobocia w najbliższych miesiącach, dwa zaś na niewielką poprawę na rynku pracy. Wciąż spada liczba ofert pracy w rejonowych urzędach pracy, zmniejsza się także liczba bezrobotnych, którzy znajdują pracę i wyrejestrowują się z urzędu. Pogorszył się także wskaźnik przyszłego popytu na pracę, który jest odzwierciedleniem prognozowanego tempa rozwoju gospodarczego w stosunku do tempa wzrostu wydajności pracy. Przedsiębiorcy przewidują raczej dalsze redukcje zatrudnienia niż tworzenie nowych etatów. Spadła jednak liczba rejestrujących się nowych bezrobotnych.


Zobacz również