Stagnacja po niemiecku

Niemiecka gospodarka pozostaje w stanie stagnacji, a tegoroczny wzrost gospodarczy prawdopodobnie nie okaże się lepszy od ubiegłorocznego.

Jak podał Bundesbank, niemiecki bank centralny, w II kw. br. w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r. gospodarka naszego zachodniego sąsiada pozostawała w stagnacji. Jak wynika z lipcowego raportu banku, gospodarka nie była w stanie uniknąć stagnacji, jednak raczej nie nastąpi pogorszenie sytuacji.

Zdaniem przedstawicieli Bundesbanku, wzrost gospodarczy w 2003 roku nie będzie wyższy niż w roku ubiegłym i raczej nie ma szans na poprawę.

W I kw. br. Produkt Krajowy Brutto Niemiec spadł o 0,2% licząc kwartał do kwartału i wzrósł o 0,5% rok do roku. Według prognoz rządowych na koniec tego roku tempo wzrostu PKB powinno wynieść 0,75%, aby w przyszłym roku osiągnąć wartość 2%.