Stała posada w cenie

Polscy pracownicy są z każdym rokiem coraz mniej skłonni do zmiany pracy. W 2001 r. znalezieniem nowej posady zainteresowanych było niecałe 9% zatrudnionych, zaś na początku 2010 r. odsetek ten spadł do 0,5% - wynika z raportu firmy Sedlak & Sedlak.

W 2006 roku zmianą pracy było zainteresowanych ok. 6,5% zatrudnionych, zaś na początku 2010 roku pracę chciał zmienić jeden na 22 pracowników.

Z raportu wynika, że skłonność do zmiany pracy związana jest z wiekiem - im młodszy pracownik, tym bardziej jest skłonny zmienić pracę, a osoby po 35. roku wyżej życia cenią sobie zawodową stabilizację.

Zobacz również:

  • Chcesz dołączyć do Europejskiej Agencji Kosmicznej? Szykuj się na kosmiczną konkurencję

Najbardziej zainteresowane zmianą pracy w analizowanym okresie były osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, a najwięcej pracowników zaczynało szukać nowej posady wiosną i latem. Wśród zatrudnionych po zasadniczej szkole zawodowej udział osób gotowych zmienić miejsce pracy najbardziej zmniejszył się w latach 2006-2009. W 2007 i 2008 osoby z wyższym wykształceniem przejawiały największą gotowość do zmiany pracodawcy, natomiast w ubiegłym roku już tylko jeden na 29 pracowników z dyplomem uczelni wyższej deklarował, że poszukuje innej pracy.