Stallman prowadzi Francuzów na barykady

Znany orędownik wolnego oprogramowania i prezes Free Software Foundation, Richard Stallman, zachęca francuską młodzież do sprzeciwu wobec planów wprowadzenia nowych, restrykcyjnych przepisów dotyczących ochrony prawa autorskiego.

Stallman prowadzi Francuzów na barykady

Richard Stallman na konferencji Paris Capitale du Libre

Ustawa, której losy zależą od wyniku piątkowego głosowania we francuskim parlamencie, zdaniem Stallmana zabrania oglądania filmów DVD za pomocą darmowych odtwarzaczy multimedialnych. Richard Stallman wygłosił tę opinię podczas odczytu na konferencji Paris Capitale du Libre. Stallman wyjaśnił słuchaczom idee wolnego oprogramowania w trzech, szczególnie bliskom Francuzom, słowach - "liberté, égalité, fraternité", czyli "wolność, równość, braterstwo". "Wolność, gdyż wolne oprogramowanie oferuje każdemu uprawnienia niedostępne w przypadku aplikacji licencjonowanych; równość - bo te same uprawnienia są dostępne dla wszystkich; braterstwo - gdyż użytkowników tego oprogramowania łączy wspólnota interesów", ocenił prezes FSF.

Mottem użytkowników Linuksa byłoby zdaniem Stallmana - "rentowność, niezawodność, skuteczność." "Mając do wyboru wolność i niezawodność, wybrałym to pierwsze, ponieważ wolne oprogramowanie oferuje możliwość naprawy 'zabugowanego' kodu źródłowego, aby uczynić go bardziej niezawodnym'", wyznał prezes FSF.

Zdaniem Stallmana, ci którzy nie doceniają wolności, tracą ją - proces ten widoczny jest zwłaszcza w przypadku wspomnianej wyżej ustawy. Nielegalne będzie m.in. oglądanie filmów na DVD za pomocą darmowych aplikacji, uważa prezes FSF, ponieważ ustawa przewiduje wsparcie dla producentów oprogramowania DRM. Ci zaś nie będą chętni do dzielenia się kodem źródłowym swoich aplikacji. Co prawda, może to zostać wyegzekwowane na drodze sądowej, jednak ustawa nie precyzuje, czy miałoby się to odbywać np. w trybie umowy o zachowaniu poufności. Jeśli tak, nie będzie możliwe - zdaniem Stallmana - opracowanie darmowych odpowiedników komercyjnych rozwiązań DRM kompatybilnych z różnymi platformami systemowymi (umowa o zachowaniu poufności zabrania ujawniania kodu).

Ustawa zatytułowana została. "Prawa autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym". Na pytanie, co mogłoby zapobiec jej wprowadzeniu, Stallman odpowiedział: "Tysiące młodych Francuzów na ulicach"...