Standard transmitowania obrazów HDTV drogą radiową

Czterech czołowych producentów telewizorów powołało do życia razem z innymi, mniejszymi firmami grupę roboczą o nazwie WirelessHD Special Interest Group, która opracuje standard dla radiowych połączeń obsługujących domowe urządzenia elektroniczne, w tym HDTV.

W skład grupy wchodzą takie firmy, jak Samsung, Sony, LG Electronics i Matsushita (Panasonic). WirelessHD Special Interest Group chce opracować propozycję standardu w pierwszej połowie 2007 r. i ma nadzieję, że wkrótce potem zostanie on ratyfikowany, wygrywając ostatecznie rywalizację w tym środowisku z takimi technologiami, jak Wi-Fi czy UWB. Oznacza to, że pierwsze produkty zgodne z nowym standardem mogą pojawić się na rynku w 2008 r.

Urządzenia zgodne ze standardem WirelessHD będą transmitować dane z gigabitowymi szybkościami (na początek 2 do 5 Gb/s, a następnie nawet do 20 Gb/s)w paśmie częstotliwości ok. 60 GHz. Pasmo to ma swoje zalety, ale również wady. Jedną z wad jest to, że sygnały transmitowane w paśmie częstotliwości 60 GHz (w przeciwieństwie do sygnałów transmitowanych w pasmach o niższych częstotliwościach) są bardzo czułe na zakłócenia i odbiornik powinien się znajdować w polu widzenia nadajnika. Jest to trudne w przypadku zastosowań domowych, gdzie mieszkańcy przemieszczają się z miejsca na miejsce. Dlatego standard przewiduje stosowanie technologii tzw. inteligentnych anten oraz mechanizmów korygujących błędy, dzięki którym jakość przesyłanych obrazów nie ulega degradacji.

Standard pozwoli przesyłać obrazy HDTV (High Definition TV) na odległość kilku metrów. Przyjęto założenie,że w jednym pomieszczeniu będzie można budować dwa połączenia bezprzewodowe (wykorzystywane do transmitowania danych HDTV w trybie 1080p), które nie zakłócają się wzajemnie. Tryb 1080p oznacza, że rozdzielczość obrazu HDTV wynosi 1080 linii w pionie ("p" oznacza, że jest to obraz bez przeplotu).