Standardowe ERP w bankach

W obliczu wzrostu konkurencyjności i większej aktywności na rynku przejęć i akwizycji wielkie banki skłaniają się powoli ale coraz wyraźniej ku standardowym aplikacjom ERP - wynika z badania European Business School.


Zobacz również