Standardy dla sieci

Komitet wykonawczy Forum Universal Plug and Play skoncentruje swe działania na rozwijaniu i promocji technologii sieciowych nowej generacji.

Firma Microsoft poinformowała, że został utworzony komitet wykonawczy Forum Universal Plug & Play (UP&P). W skład komitetu wchodzą m.in. Microsoft, Compaq, Hewlett-Packard, Intel, Matsushita, Philips, Siemens, Sony, Thomson i inne firmy.

Celem Forum Universal Plug & Play jest opracowanie technologii umożliwiających produkcję urządzeń łatwo dających się włączyć do sieci oraz ułatwiających instalację sieci w domach i firmach. Forum zamierza zdefiniować i opublikować protokoły sterowania urządzeniami - Universal Plug & Play, które będą opierały się na otwartych, internetowych standardach komunikacyjnych.

Jednym z pierwszych celów komitetu wykonawczego będzie stworzenie zespołów roboczych, mających na celu zdefiniowanie mechanizmów obsługi urządzeń i komunikacji między nimi. Na przykład producenci sprzętu elektronicznego, tacy jak Philips Electronics, Sony i Thomson Multimedia, będą współpracować z Microsoftem i innymi przedsiębiorstwami należącymi do Forum UP&P przy tworzeniu specyfikacji UP&P w celu połączenia urządzeń audiowizualnych z siecią domową. Inne zespoły robocze będą badać takie zagadnienia, jak komunikacja i sieci oraz przetwarzanie obrazu i automatyzacja domu.

"Wszechobecne sieci komunikacji cyfrowej oparte na protokołach UP&P połączą zaawansowane systemy domowe, oferując nowe usługi i funkcje. Technologia UP&P pozwoli tworzyć produkty, które będzie można łatwo instalować i rozbudowywać, co uprości życie użytkowników" - powiedziała Deb Massof, wiceprezes firmy Honeywell Home Vision.

Informacje na temat Forum UP&P: www.upnp.org/