Standaryzacja nagrywania

Zawiązała się The Recordable DVD Council, złożona z 66 członków koalicja twórców i użytkowników na rzecz standaryzacji nagrywalnych DVD.

The Recordable DVD Council, złożona z 66 członków koalicja twórców i użytkowników na rzecz standaryzacji nagrywalnych DVD, ogłosiła swój program promocji. Celem jest standaryzacja trzech nagrywalnych formatów DVD zaakceptowanych przez DVD Forum, czyli DVD-RAM, DVD-R i DVD-RW. Jako konsumenci mamy nadzieję, że działania koalicji zostaną uwieńczone sukcesem.


Zobacz również