Stany Zjednoczone bardziej 'lizbońskie' niż Unia

Na razie w konkurencyjnym pojedynku "Piętnastka" przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi. Polska jest w gronie państw wstępujących do Unii Europejskiej w maju br. najsłabiej przygotowana do konkurencyjności z punktu widzenia tzw. agendy lizbońskiej.

Światowe Forum Gospodarcze (ŚFG) przedstawiło raport poświęcony wypełnieniu przez kraje "starej" i nowej Unii kryteriów strategii lizbońskiej, która zakłada uczynienie z Europy do 2010 roku najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata.

Przy sporządzaniu rankingu gospodarek pod względem założeń lizbońskiej agendy rozwoju konkurencyjności oceniano postęp w tworzeniu powszechnego społeczeństwa informacyjnego, nakłady na badania i zastosowanie w przemyśle, liberalizację rynku, rozwój tzw. przemysłów sieciowych, rynek usług finansowych, środowisko działania przedsiębiorstw, likwidowanie zjawiska społecznego wyłączenia, wspieranie rozwoju zrównoważonego.

USA wygrywają z Unią

Średnia ocena przygotowań krajów UE wynosi 4,97 punktu w skali 1-7. Stany Zjednoczone z oceną 5,55 punktu wypadają w rankingu lepiej niż obecna UE ogółem. Lepiej niż USA ocenione zostały Finlandia, Dania i Szwecja. Jednak reszta, a zwłaszcza południowa Europa i kraje wstępujące pozostają daleko z tyłu. Finlandia zajęła 1. miejsce pod względem pięciu z ośmiu kryteriów. Pod względem innowacji i środowiska biznesowego USA wypadają jednak lepiej niż wszystkie kraje Unii, także trzy wspomniane kraje skandynawskie. Według ŚFG, Unia powinna skupić się na trzech obszarach aby przybliżyć do realizacji celów lizbońskich: poprawie w zakresie innowacyjności oraz badań i rozwoju, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz otoczenia do prowadzenia biznesu.

Stany Zjednoczone bardziej 'lizbońskie' niż Unia

Polska na szarym końcu

Polska jest w gronie państw wstępujących do Unii Europejskiej w maju br. najsłabiej przygotowana do konkurencyjności z punktu widzenia tzw. agendy lizbońskiej. Nasz kraj uzyskał łącznie 3,68 punktu. Najlepszy wynik uzyskaliśmy w kategorii badań i rozwoju oraz wdrażania innowacji, gdzie wyprzedzamy Czechy, Węgry i Słowację.

Trzy kraje najlepiej przygotowane do kryteriów lizbońskich to Estonia, Słowenia i Łotwa. Ich średnia ocena jest wyższa niż czterech najgorzej przygotowanych krajów Piętnastki: Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Grecji. Bliska doścignięcia unijnej przeciętnej jest Estonia (4,46 punktu) oraz Słowenia i Łotwa (odpowiednio 4,36 i 4,34 punktu). Estonia przewyższa unijną średnią w dziedzinach otoczenia dla gospodarki i zastosowania informatyki w gospodarce.

Stany Zjednoczone bardziej 'lizbońskie' niż Unia