Statyczne i dynamiczne strony WWW

Twierdzenie, że Internet nabiera coraz większego znaczenia, jest banalne. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku lat rola jego wciąż będzie rosła, a obszary zastosowań zatoczą coraz szersze kręgi. Rozwój Internetu nie byłby możliwy, gdyby nie technologie dynamicznego generowania stron WWW - CGI, PHP czy ASP.


Twierdzenie, że Internet nabiera coraz większego znaczenia, jest banalne. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku lat rola jego wciąż będzie rosła, a obszary zastosowań zatoczą coraz szersze kręgi. Rozwój Internetu nie byłby możliwy, gdyby nie technologie dynamicznego generowania stron WWW - CGI, PHP czy ASP.

Obraz dzisiejszego Internetu diametralnie różni się od obrazu sprzed kilku lat, gdy korzystanie z Sieci koncentrowało się głównie na przeglądaniu i wyszukiwaniu potrzebnych informacji. Wtedy Internet uważany był za kolejną ciekawostkę, jeszcze jedno medium komunikacyjne. Dzisiaj jego postrzeganie jest zupełnie inne - z pewnością bardziej poważne i zorientowane komercyjnie. Niejedna państwowa strategia długoterminowego rozwoju gospodarczego opiera się właśnie na Internecie, czego najlepszym przykładem są Stany Zjednoczone - również na płaszczyźnie legislacyjnej.

Komercyjny Internet

Nadzieje i oczekiwania pokładane w Internecie, a zwłaszcza z tym wszystkim, co określane jest mianem e-commerce, wciąż przyciągają żądnych wielkich zysków inwestorów, angażujących wielkie kapitały. Codziennie w lawinowym tempie rośnie liczba transakcji handlowych zawieranych za pośrednictwem globalnej sieci. Trend ten, na szczęście, nie omija naszego kraju, gdzie już od kilku miesięcy firma Polcard - centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe kart płatniczych i kredytowych - umożliwia zawieranie transakcji handlowych za pośrednictwem Internetu. E-commerce to nie tylko handel, to również coraz popularniejsze usługi oferowane przez wirtualne oddziały banków. W ciągu niespełna roku kilka polskich banków wprowadziło do swojej oferty usługę polegającą na prowadzeniu rachunków internetowych. Dzięki tej usłudze, bez wychodzenia z domu, możliwe jest przeprowadzanie wszelkiego rodzaju operacji na koncie ROR - wydawanie dyspozycji przelewu, dokonywanie stałych opłat, poznanie historii rachunku, itd. (temat ten poruszaliśmy w numerze 3/2000 i 7-8/2000 PCWK). Internet to również wielka skarbnica wiedzy, której wykorzystanie nie byłoby możliwe bez nowoczesnych technik indeksowania, katalogowania i selekcjonowania dostępnych informacji.

Nowoczesne technologie

Aby wspomniane usługi mogły być sprawnie realizowane i powszechnie dostępne, niezbędne stało się opracowanie nowych technologii, które wspomagałyby tworzenie interaktywnych serwisów internetowych. Statyczne strony WWW wykorzystujące język HTML już dawno okazały się zbyt proste, mało funkcjonalne i narzucające dużą liczbę technicznych ograniczeń projektantom zaawansowanych serwisów internetowych. Niedogodność ta została zniwelowana dzięki opracowaniu technologii dynamicznego generowania stron WWW.

Zasadnicza różnica między statycznymi i dynamicznymi stronami WWW polega na technice ich wytwarzania. Każda strona statyczna, będąc częścią składową większego serwisu internetowego, musi być wcześniej przygotowana przez internetowego twórcę. Ostateczny kształt, struktura i schemat organizacyjny takiego serwisu musi być znany już na etapie projektowania i przygotowywania. Strony dynamiczne, w przeciwieństwie do stron statycznych, generowane są na bieżąco przez serwer HTTP na podstawie zmiennych i parametrów przekazanych przez przeglądarkę internetową. W procesie generowania strony WWW udział bierze współpracujący z serwerem rezydentny moduł lub program zewnętrzny, który interpretuje polecenia zawarte w skrypcie. Wygenerowany w ten sposób dokument w całości opiera się na kodzie (znacznikach) HTML.

Prawdziwa moc i nieograniczona funkcjonalność stron dynamicznych ujawnia się dopiero podczas współpracy z serwerami baz danych, gdzie przechowywane są elementy niezbędne do wygenerowania pojedynczej strony WWW - przede wszystkim teksty i grafiki. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że dynamiczna strona to kompozycja dwóch składowych: szablonu decydującego o formatowaniu i zmiennych decydujących o zawartości.

Pojęcie stron generowanych dynamicznie często mylone jest z dynamicznym HTML-em, który ma niewiele wspólnego z technologią dynamicznego generowania stron DHTML, jest jedynie zbiorem rozszerzeń języka HTML, który umożliwia tworzenie interaktywnych i multimedialnych stron WWW w całości przetwarzanych po stronie przeglądarki internetowej.

Przeglądarka internetowa wysyła zapytanie do serwera HTTP z poleceniem przesłania konkretnej strony WWW (pliku HTM, HTML, itp.). Serwer analizuje zapytanie (m.in. na podstawie sufiksu pliku) i jeżeli stwierdzi, że żądanie przeglądarki nie wymaga dodatkowego przetwarzania, to w odpowiedzi wyszukuje żądaną stronę w swoich zasobach dyskowych i przesyła ją przeglądarce internetowej.

Jak wielce pomocna jest technika dynamicznego generowania stron WWW, niech zobrazuje bardzo prosty przykład. Chcąc uruchomić księgarnię internetową oferującą 10000 książek, a dla każdej książki przygotować dedykowaną stronę WWW, która zawierałaby podstawowe informacje o tej książce - tytuł, autor, wydawca, rok wydania i krótki opis - zmuszeni bylibyśmy do zaprojektowania 10 000 odrębnych plików ze stronami HTML! Przy wykorzystaniu dobrodziejstw dynamicznego generowania stron WWW, ten sam efekt można uzyskać, projektując wyłącznie... jedną stronę! Strona taka funkcjonowałaby na zasadzie wspomnianego szablonu, zawierającego stałe elementy formatowania wraz z elementami zmiennymi - informacjami o danej książce - które pobierane byłyby z bazy danych. Warto tu podkreślić, że taką stronę-szablon zawierającą kod HTML i instrukcje skryptowe, każdy średnio doświadczony twórca jest w stanie przygotować w ciągu zaledwie kilku minut.