Statyczne strony z WebMerge 1.7

WebMerge 1.7 to narzędzie dla Mac OS i Windows oferowane przez firmę Fourth World, służące do generowania statycznych stron WWW na podstawie plików z baz danych.

WebMerge 1.7 oferowany przez firmę Fourth World to narzędzie do generowania statycznych stron internetowych w oparciu o pliki bazodanowe. Według dyrektora Fourth World Richarda Gaskina, najnowsza wersja programu oferuje większą elastyczność w projektowaniu stron indeksowych, poprawiono w niej błędy oraz usprawnioną obsługę AppleScript. WebMerge 1.7 współpracuje z dowolną aplikacją baz danych wyposażoną w opcję eksportu 'Merge', włącznie z FileMaker Pro. Użytkownik musi skonstruować wcześniej szablon dokumentu HTML ze znacznikami 'placeholders', a WebMerge tworzy nową stronę HTML na podstawie każdego zapisu wyeksportowanego pliku 'Merge', a także stworzenie strony indeksowej z odnośnikami do każdego wygenerowanego dokumentu HTML. Stworzone w ten sposób strony WWW można umieścić na dowolnym serwerze sieciowym bez potrzeby korzystania ze specjalistycznych rozwiązań adaptacyjnych.

WebMerge 1.7 wymaga do poprawnej pracy systemów Mac OS 8.0 lub późniejszych wersji, 32MB wolnej pamięci i 5MB miejsca na dysku. Narzędzie można pobrać ze strony firmowej producenta, wersja 'trial' oferuje generację 20 stron z wybranego pliku danych, licencja na pełną wersję kosztuje natomiast 69 USD.

http://www.fourthworld.com/products/webmerge


Zobacz również