Sterowanie głosem

IBM zapowiada kolejne produkty wykorzystujące technologię Via Voice, umożliwiającą wydawanie poleceń głosowych komputerom i urządzeniom przenośnym.

IBM zapowiedział wprowadzenie do swej oferty serii produktów, dzięki którym będzie możliwe wydawanie poleceń głosowych komputerom i urządzeniom przenośnym. Wyeliminuje to konieczność stosowania klawiatury, myszki czy innych urządzeń sterujących. Innowacyjna technologia Via Voice ma znaleźć zastosowanie głównie w urządzeniach przenośnych, gdzie korzystanie z małych klawiatur jest szczególnie uciążliwe.

W ofercie mają się pojawić między innymi narzędzia, działające na różnych platformach, pozwalające dyktować teksty naturalnym językiem, oprogramowanie dla zautomatyzowanych biur informacyjnych, w których wiadomości będą przechowywane nie w postaci dźwięku, lecz tekstu odczytywanego przez system zgodnie z zasadami sztuki oratorskiej, a także narzędzia pozwalające wykorzystać nową technologię w aplikacjach Javy. Via Voice wykorzystuje język VoiceXML, który (jak zapewnia IBM) jest w pełni kompatybilny z protokołem WAP. Wybór języków naturalnych, które można w pełni wykorzystać w pracy z nową technologią, nie jest na razie zbyt bogaty, obejmuje jedynie angielski: brytyjski i amerykański, niemiecki i francuski.

Niektóre z zapowiadanych przez koncern narzędzi wykorzystujących Via Voice (między innymi bezpłatne oprogramowanie pozwalające stosować nową technologię w aplikacjach WAP) są już dostępne, jednak naprawdę przełomowy produkt: IBM WebSphere Voice Server with ViaVoice Technology dla Windows NT, został zapowiedziany na III kwartał tego roku. Jak zapowiada producent, jego cena wyniesie ok. 15 tys. USD.


Zobacz również