Stopy bez zmian

Europejski Bank Centralny nie zmienił dziś stóp procentowych i zapowiedział, że nie będzie się spieszył z podwyżką kosztów pieniądza.

Główna stopa procentowa pozostała na poziomie 2% i zdaniem przedstawicieli ECB nie stanowi bariery dla wzrostu gospodarczego. Silne euro prowadzi do zacieśnienia polityki monetarnej, a niższe ceny ropy naftowej i eksportowanych towarów pozwalają na kontrolowanie inflacji.

ECB stwierdził, że na razie umiarkowane tempo ożywienia gospodarczego nie stanowi poważnego zagrożenia dla stabilności cen. Popyt wewnętrzny w strefie euro zaczyna się poprawiać, a inflacja oscyluje wokół 2% (limit wyznaczony przez ECB).


Zobacz również