Strata 3D Pro działa z Velocity Engine

Firmy 3D.com i Strata Software przedstawiły nową wersję aplikacji Strata 3D Pro, którą można już bezpośrednio zamówić na stronie internetowej 3D.com.

Nowa wersja aplikacji do tworzenia grafiki trójwymiarowej Strata 3D Pro zaprezentowana przez 3D.com i Strata Software współpracuje z technologią AltiVec, znaną także pod nazwą Velocity Engine, stosowaną w systemach Power Mac G4. Zapewnia też szybszy rendering, obsługę mechanizmu stereoskopowej kamery, nowe okna projektu, natychmiastowe nazywanie i eksport kształtów oraz funkcje internetowe.

Strata 3D Pro 3.0 jest zaopatrzona w narzędzia Boolean, które pozwalają na tworzenie złożonych trójwymiarowych modeli, mechanizm renderingu Radiosity, profesjonalne narzędzia do animacji, mechanizmy tekstur, jak np. 'volumetric haze', oraz możliwość importu i eksportu plików w wielu różnych formatach.

Wymagania sprzętowe Straty 3D Pro 3.0 to Macintosh wyposażony w PowerPC, system Mac OS 8.5 lub nowszy, 256 MB RAM, QuickTime 4.x, OpenGL 1.1.2 lub nowszy, kompatybilna z OpenGL karta wideo i Open Transport.

Aktualizacja z wersji 2.x kosztuje 89 USD, a cena pełnego pakietu wynosi 595 USD.


Zobacz również