Strategia zatrudnienia

Pozyskiwanie kadry menedżerskiej i przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na pracowników to największe wyzwania w zarządzaniu kadrami we współczesnych przedsiębiorstwach - wynika z raportu Business Consulting Group i Światowej Federacji Stowarzyszeń Zarządzania Kadrami.

Coraz więcej firm ma problemy z doborem pracowników na najwyższe stanowiska menedżerskie oraz z planowaniem zapotrzebowania na nowych pracowników.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez The Boston Consulting Group (BCG) i Światową Federację Stowarzyszeń Zarządzania Kadrami (WFPMA), aż 56% dyrektorów personalnych, którzy uczestniczyli w ankiecie, stwierdziło, że plany sukcesji najwyższej kadry menedżerskiej stanowią jeden z najważniejszych problemów. Ponad połowa stanowisk kierowniczych jest obsadzana osobami z zewnątrz, choć najprostszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłaby rekrutacja wewnętrzna.

Zobacz również:

  • Chcesz dołączyć do Europejskiej Agencji Kosmicznej? Szykuj się na kosmiczną konkurencję
  • Niezaszczepieni poniosą konsekwencje w pracy

Firmy mają problem ze strategicznym planowaniem zapotrzebowania na nowe kadry - tylko 9% uczestników badania korzysta ze złożonych modeli przewidywania struktury popytu i podaży pracowników.

Za najważniejsze tematy w obszarze zarządzania zasoba

mi ludzkimi ankietowani menedżerowie uznali: zarządzanie talentami, wspieranie rozwoju kadry menedżerskiej, strategiczne planowanie zasobów oraz inwestycje w zaangażowanie pracowników.

Zarządzanie talentami postrzegane jest jako kwestia, która ma ogromne znaczenie dla przyszłości firmy. Mimo to przedsiębiorstwa bardzo powoli rozwijają ten obszar działalności.

W ciągu ostatnich dwóch lat na znaczeniu zyskało wspieranie rozwoju kadry menedżerskiej - w tegorocznej edycji badania aż 56% respondentów przyznało, że istnieją znaczące niedobory w kwestii sukcesji kierownictwa wyższego szczebla.

Menedżerowie HR zwracają także coraz większą uwagę na strategiczne planowanie zasobów - firmy potrzebują dokładnego obrazu stanu, struktury wiekowej i zdolności swoich pracowników. Zdaniem autorów raportu "niestabilność rynku wzmaga potrzebę stosowania zaawansowanych analiz, symulacji scenariuszowych oraz innych zaawansowanych metod planowania zasobów".

W ciągu ostatnich dwóch lat firmy dokonywały zwolnień i cięły koszty, inwestycje w zaangażowanie pracowników spadły na dół listy priorytetów. Wyniki badania pokazują, że pozafinansowe środki, takie jak umożliwienie pracy zdalnej czy pracy w elastycznym wymiarze czasu, mogą podnieść poziom zaangażowania pracowników. Pozwala to także na obniżenie kosztów.

Badanie przeprowadzono na próbie 5,6 tys. menedżerów z działów HR i kierowników oddziałów firm ze 109 krajów i z różnych sektorów.