Strategiczny PIM

Inwestycja w PIM (Product Information Management) przynosi poprawę wyników firmy przeciętnie o 25% - wynika z analizy przeprowadzonej przez Yankee Group.

Według badania, wprowadzenie PIM jest związane nie tylko z zaspokajaniem zapotrzebowania u detalistów. Firmy z usługami i aplikacjami PIM osiągają ponadto wyraźne wymierne korzyści w postaci zwrotu z inwestycji.

Miary te dotyczą obsługi klientów, lepszego zarządzania promocjami i zarządzania relacjami w kanale dystrybucji. Ponadto osiągano wydatną redukcję kosztów operacyjnych, choćby poprzez ograniczenie liczby zapytań kierowanych na call center odnośnie elementarnych kwestii czy liczby przypadków, kiedy poziomy zaopatrzenia były niedostateczne.

Sondaż pokazał, w których obszarach firmy uzyskiwały mierzalne ROI z PIM:

* 63% respondentów, którzy zaimplementowali PIM odnotowało wzrost sprzedaży w wyniku polepszenia relacji z detalistami

* 59% - zredukowało koszty logistyczne przez lepsze planowanie i zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem

* 60% - stwierdziło, że znacznie skrócił się czas obsługi błędów (których było mniej)

* 59% - poziomy magazynowe obniżyły się przez lepsze wprowadzanie lub "wyprowadzanie" promocyjnych i sezonowych jednostek składowania towaru.


Zobacz również