Strefa euro w gorszej kondycji

Jak podał Eurostat, europejskie biuro statystyczne, produkt krajowy brutto w strefie euro spadł w II kw. 2008 r. o 0,2% kwartał do kwartału.

Po uwzględnieniu czynników sezonowych, PKB Eurolandu - zgodnie z oczekiwaniami analityków - spadł w II kw. br. o 0,2% wobec poprzedniego kwartału. W skali rok do roku wzrósł o 1,4% - analitycy spodziewali się wzrostu o 1,5%.

W I kw. br. PKB w strefie euro wzrósł o 0,7% kwartał do kwartału i o 2,1% rok do roku.

W całej Unii Europejskiej PKB spadł w II kw. br. o 0,1% kwartał do kwartału, w I kw. br. wzrósł o 0,6%. W skali rocznej PKB UE wzrósł o 1,6% w II kw. br., o 2,3% w I kw. br.


Zobacz również