Strefa niepewnego wzrostu

Utrzymanie wzrostu gospodarczego w strefie euro jest zagrożone, a inflacja będzie spadać.

Takie informacje podał Europejski Bank Centralny, sugerując jednocześnie, że jest jeszcze miejsce na obniżki stóp procentowych. Jak napisano w styczniowym biuletynie ECB, stopy procentowe są obecnie na niskim poziomie i ma to pomóc ożywić wzrost gospodarczy.

Jak przewiduje ECB, z początkiem tego roku inflacja będzie spadać w strefie euro, i w ciągu całego roku osiągnie poziom poniżej 2%. Potencjał wzrostowy gospodarki Eurolandu oceniony został na 2 – 2,5%.