Strona w komórce

Mobile Publisher - edytor WML i HTML wyznacza nowy standard oprogramowania dla twórców stron internetowych. Aplikacja służy do przygotowania publikacji równolegle do serwisów WAP i WWW.


Mobile Publisher - edytor WML i HTML wyznacza nowy standard

oprogramowania dla twórców stron internetowych. Aplikacja służy do przygotowania publikacji równolegle do serwisów WAP i WWW.

Rozwój technologii bezprzewodowego dostępu do Sieci powoduje, że pojawiają się już narzędzia łączące funkcje edytorów HTML i WML umożliwiające tworzenie stron do serwisów WAP. Jednym z pierwszych jest program Mobile Publisher 8.5. Budowanie strony WML w tym edytorze polega na tworzeniu zbliżonej do drzewa struktury składającej się z elementów języka WML, czyli z paragrafów, obrazków oraz hiperlinków. Ich kolejność na projektowanej stronie można zmieniać, przenosząc reprezentujące je ikony za pomocą myszy. Sposób ten chroni kod strony przed wprowadzeniem błędów w składni WML. Z poziomu rozwijanej listy dodatkowo dostępne są opcje formatowania poszczególnych elementów lub konfigurowania całości projektu.

Łatwe formatowanie tekstu umożliwia lista stylów odpowiednich dla danych urządzeń mobilnych, którymi można wyróżnić nagłówki, nie wprowadzając za dużych rozmiarów czcionki. Ustawieniem opcji w preferencjach projektu można ograniczyć wielkość planowanej strony. Jest to przydatne w przypadku tworzenia stron dla konkretnego modelu telefonu (każdy model ma ograniczenia wielkości strony, którą jest w stanie wczytać do pamięci). Edytor automatycznie uzupełnia strony o elementy służące do nawigacji pomiędzy nimi, co ułatwia proces tworzenia odsyłaczy.

Strona w komórce

Wgląd serwisu w przeglądarce WWW i WAP.

Zawarta w programie funkcja Web-Watch umożliwia dołączenie do projektu dowolnego paragrafu lub obrazka o zawartości pochodzącej z zewnętrznego źródła. Może nim być dokument tekstowy lub obrazek dostępny przez Internet (pod konkretnym adresem URL np.: www .przykladowo.pl/zrodlo.html).

Podczas generowania stron serwisu Mobile Publisher sprawdza, czy źródło nie uległo zmianie. Jeżeli tak, to synchronizuje zawartość stron ze wskazanym źródłem. Ponieważ dane pod adresem URL (np.: www przykladowo.pl/ zrodlo.php?wiadomosc=1) mogą być dynamicznie generowane przez serwer, istnieje możliwość wprowadzenia do para- grafów informacji specjalnie wygenerowanych przez inny system.

Generowanie i publikacja stron

Zbiór utworzonych w programie stron można wygenerować zarówno do postaci WML, jak i HTML. W procesie generowania obrazki GIF i JPEG zostają zamienione na bitmapy, a strony zapisane w formatach WML i HTML. Efekty znajdują się w katalogach lokalnego twardego dysku. Katalog można zsynchronizować z własnym urządzeniem mobilnym klasy PDA, aby mieć na swoim dysku tworzony serwis. Z poziomu programu dostępna jest również funkcja publikowania gotowych stron poprzez protokół FTP, dzięki czemu łatwo aktualizuje się zawartość serwisu WWW/WAP.

Mobile Publisher Pro oferuje trzy opcje: harmonogram aktualizacji, zapisywanie raportów zmian oraz powiadamianie poczta elektroniczną o zmianach. Służą one do automatycznego uaktualniania informacji zawartych w serwisie.

Jeżeli serwis powinien zawierać bieżące dane, których źródło jest dostępne w Internecie i dane te zmieniają się co godzinę, to webmaster może wykorzystać do synchronizowania serwisu funkcję WebWatch w połączeniu z harmonogramem aktualizacji.

W harmonogram wpisywane są co jakiś czas informacje, które mają się zsynchronizować ze źródłem. Mobile Publisher w wyznaczonych odstępach czasu wygeneruje zsynchronizowane strony i prześle je poprzez FTP na nasz serwer WWW/WAP. Jeżeli któraś strona uległa zmianie podczas aktualizacji, Mobile Publisher odnotuje to w pliku raportów, a nawet automatycznie, poprzez e-mail poinformuje o zmianie osobę zarządzającą witryną.

Plusy i minusy

Edytor Mobile Publisher oferuje przejrzysty i intuicyjny interfejs, który pozwala szybko utworzyć strony WML oraz orientować się w istniejących między nimi powiązaniach. Poza łatwością konstruowania serwisu gwarantuje to również prostotę jego obsługi. Edytor generuje strony WML optymalne co do wielkości i zgodne ze standardem WML 1.1. Gorzej prezentują się generowane przez program strony HTML - z powodu złej składni niekiedy nie są zgodne nawet ze standardem HTML 2.0 (powinny odpowiadać standardowi HTML 4.01).

Wersja demonstracyjna nie pozwala otwierać gotowych projektów, tworzyć struktury bardziej rozbudowanej niż 2 strony WML/HTML, używać harmonogramu aktualizacji i modułu powiadamiania o zmianach. Program nie obsługuje skryptów WML i JavaScript - stałby się wtedy platformą do konstruowania aplikacji Web przeznaczonych do urządzeń przenośnych. Nie zawiera opcji podglądu oferującej parametry zbliżone do możliwości wizualizacji danych obecnych telefonów WAP czy palmtopów. Brak trzeba uzupełnić, korzystając z pakietów producentów urządzeń przenośnych (np. Nokia Wap Toolkit).

Program kierowany jest do użytkownika nieznającego składni WML-u czy HTML-u. Wersja demo jest dla tych, którzy chcą utworzyć swoją wizytówkę w Internecie i dla użytkowników WAP. W wersji Pro aplikacja idealnie nadaje się do tworzenia serwisów informacyjnych, np. firmowego extranetu, z którego korzystają użytkownicy urządzeń mobilnych potrzebujący ciągłego dostępu do dokumentów znajdujących się w sieci lokalnej firmy. Należy oczekiwać, że wraz ze wzrostem zainteresowania użytkowników tego typu narzędziami twórcy Mobile Publisher rozwiną swój projekt, a w kolejnej wersji demo udostępnią więcej opcji.