Strony internetowe

Dark Horizons to miejsce, które regularnie powinni odwiedzać wszyscy spragnieni przeglądu informacji filmowych, pochodzących z całego Internetu. Sekcja "News and rumours" należy do najlepszych w Sieci. Jeśli nie możesz znaleźć interesującej cię recenzji lub linków do innych stron, powinieneś zajrzeć na tę stronę.


http://www.darkhorizons.com

Dark Horizons to miejsce, które regularnie powinni odwiedzać wszyscy spragnieni przeglądu informacji filmowych, pochodzących z całego Internetu. Sekcja "News and rumours" należy do najlepszych w Sieci.

Internetu.

Usługi telekomunikacyjne są świadczone nie tylko przez tradycyjnych operatorów wyrosłych na doświadczeniach telefonii, ale także przez operatorów sieci komputerowych oraz operatorów telewizji kablowej. Mamy tu do czynienia z trzema zasadniczo różniącymi się grupami kulturowymi: tradycyjnej telekomunikacji, techniki komputerowej i mediów. Grupy te mają inne poglądy na jakość usług, na sposób ich świadczenia i pobierania opłat.

Dotychczasowa wyłączność świadczenia określonych rodzajów usług przez operatorów należących do każdej z omawianych grup zaczyna zanikać. Dzieje się tak przede wszystkim na skutek ułatwiających konkurencję zmian regulacji prawnych, a także ze względu na rozwój techniki. I tak operatorzy telewizji kablowej zaczynają świadczyć również usługi telefoniczne czy umożliwiają dostęp do Internetu, a tradycyjni operatorzy telekomunikacyjni dostarczają rozrywkę za pośrednictwem wideo na żądanie. Internet pozwala również na realizację połączeń telefonicznych czy przesyłanie obrazu telewizyjnego.

Jakie więc będą sieci przyszłości? Która technika zwycięży? Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie brzmi: wszystkie. Każda z sieci wywodzących się z sieci telefonicznych, sieci danych i sieci telewizji kablowej będzie mogła świadczyć te same usługi. Dla użytkownika nie będzie praktycznie różnicy, do której z tych sieci jest przyłączony. Wynika to z konieczności korzystania z już istniejących zasobów każdego z operatorów, posiadanych przez nich doświadczeń w budowie i utrzymaniu sieci o danej technologii, a także z konwergencji parametrów każdej sieci, tak jak to przedstawiono na rysunku 1. Wszystkie te sieci będą musiały oferować zbliżoną szybkość, elastyczność i jakość usług.

Sieci przewodowe a sieci bezprzewodowe

Do niedawna w łączności dalekodystansowej dominowały łącza radiowe - satelitarne bądź korzystające z szeregu stacji retransmisyjnych tworzących radiolinię. Natomiast łącza dostępowe, między użytkownikami a resztą systemu telekomunikacyjnego, były na ogół zbudowane z przewodów miedzianych. Obecnie coraz częściej dalekodystansowe łącze radiowe zastępuje się stałym łączem optycznym. Wiąże się to z imponującym rozwojem techniki światłowodowej. We włóknach światłowodów możemy przesyłać różnorodne sygnały na odległości setek, a nawet tysięcy kilometrów, bez konieczności stosowania regeneratorów. Dostępność szerokiego pasma transmisyjnego wynika z postępu w budowie włókien i systemów z podziałem długości fali DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Oczekuje się, że światłowody produkowane w przyszłości będą oferowały pasmo o szerokości 50 THz (obecnie ok. 25 THz), to jest ok. 2000 razy szersze niż całe użyteczne widmo