Studenci prawa chcą być prawnikami

Polscy studenci prawa nadal liczą na zmiany ułatwiające dostęp do zawodów prawniczych - wynika z badania przeprowadzonego przez stowarzyszenie ELSA Poland.

Badanie "Studenci prawa w Polsce 2007" przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland objęło prawie 1200 studentów prawa z całej Polski. Podobnie jak w zeszłym roku, przytłaczająca większość ankietowanych opowiada się za wprowadzeniem dalszych zmian w dostępie do zawodów prawniczych. Studenci zwracają uwagę na zbyt wysokie koszty obecnych egzaminów na aplikację i niedostateczną ingerencję władzy państwowej w ich przeprowadzanie.

Ankietowani uważają natomiast w większości (61%), że wykonujący nowy zawód prawny doradcy prawnego , nie powinni mieć takich samych uprawnień, jak adwokat i radca prawny. Z 5. edycji badania wynika ponadto, że wśród studentów prawa największym prestiżem wciąż cieszy się zawód sędziego, a najbardziej pożądaną ścieżką kariery jest profesja adwokata. 43% ankietowanych planuje po studiach karierę adwokacką, 34% ma zamiar zostać radcą prawnym, a 25% sędzią. Największym prestiżem i poważaniem cieszy się natomiast niezmiennie zawód sędziego. Zdaniem Anny Ziemnickiej, prezes ELSA Poland, widoczny jest wyraźny spadek zainteresowania zatrudnieniem w dużych firmach i kancelariach, kojarzonych często z anonimowością pracowników i trudnością w uzyskaniu awansu.

Jak zauważają autorzy badania, powody do optymizmu dają wyniki odpowiedzi na pytanie "Co Twoim zdaniem decyduje o znalezieniu dobrej pracy?". Zdaniem 69% badanych najważniejsze są wysokie kwalifikacje. 31% ankietowanych uważa, że decydują układy nieformalne, jednak odsetek ten zmniejsza się w porównaniu z badaniami z lat ubiegłych.

Najważniejsze kryteria wyboru miejsca pracy to dla ankietowanych studentów prawa wysokość wynagrodzenia, szansa współpracy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, możliwość rozwoju kariery zawodowej oraz atmosfera w pracy. 39% badanych liczy w pierwszej pracy na zarobki rzędu 2-3 tys. zł.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (The European Law Students' Association), w którego skład wchodzi ELSA Poland, jest największą na świecie niezależną, apolityczną i działającą non-profit organizacją studentów prawa i młodych prawników. Obecnie ELSA zrzesza 25 tys. członków w 39 krajach Europy, działa na ponad 200 wydziałach prawa. W Polsce jest obecna w 15 ośrodkach uniwersyteckich. ELSA stawia sobie za cele rozwój edukacji prawniczej, wspieranie wzajemnego zrozumienia i pobudzanie społecznej odpowiedzialności wśród studentów prawa i młodych prawników.