Stwórz fabułę gry RPG - nowy konkurs TP S.A.

Telekomunikacja Polska przygotowała miłą niespodziankę dla wszystkich miłośników dzieł RPG. Właśnie startuje konkurs na fabułę gry komputerowej, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni. Wystarczy jedynie mieć pomysł i przelać go na papier. Na autorów trzech najlepszych prac czekają bardzo atrakcyjne nagrody. Zwycięzca weźmie również udział w dalszych pracach nad grą.

Jak zapewnia Telekomunikacja Polska, głównym celem konkursu jest stworzenie oryginalnej, polskiej gry RPG. Dlatego wykluczone jest jakiekolwiek kopiowanie pomysłów z już istniejących tytułów. Jest to jednak jedno z nielicznych ograniczeń. Poza tym, do walki o najwyższe laury może stanąć dosłownie każdy. Problemu nie stanowi również wiek uczestników. Osoby niepełnoletnie muszą jedynie dodatkowo dołączyć zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów.

Projekt gry powinien zawierać:

* zarys fabuły (wątek główny) - maksymalnie 15 stron A4

* scenariusz pierwszych 5 zadań: szczegółowy opis miejsc i przedmiotów, dialogi oraz charakterystykę postaci

* zarys pozostałych zadań wątku głównego i wątków pobocznych (streszczenie scenariuszy, każde o objętości nieprzekraczającej 400 znaków)

* alternatywne zakończenia

Dodatkowo każdy z uczestników może dołączyć do swojej pracy nieobowiązkowe załączniki w postaci np. materiałów audiowizualnych.

Na autorów najlepszych prac czekają bardzo atrakcyjne nagrody pieniężne. Zwycięzca konkursu otrzyma 10 tysięcy złotych. Uczestnicy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają, odpowiednio, 5 oraz 2,5 tysiąca złotych.

Wszyscy którzy zechcą wziąć udział w konkursie powinni zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami oceny prac. Sędziowie, oprócz oryginalności nadesłanego materiału, będą brać pod uwagę również fabułę gry (potencjalny czas trwania rozgrywki, nieliniowość, tytuł), świat gry (logikę wydarzeń, zasady, atrakcyjność przedmiotów i miejsc) oraz język i styl pisania.

Prace należy nadsyłać do 31 października 2008 roku. Lista finalistów zostanie ogłoszona 5 grudnia 2008 roku na stronie konkursowej. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie, 16 grudnia 2008 roku.

Zainteresowanych większą ilością informacji zapraszamy na oficjalną stronę konkursu. Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem zabawy.


Zobacz również